วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยวใบอนุญาตททท. 11/08553
ทะเบียนพาณิชย์ 7100403001500


   บริการ

   ทัวร์ต่างประเทศ

    ข้อมูลการท่องเที่ยว

 
 
วีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่า สวีเดน

 
Sweden
 
VISA SWEDEN
 
  เอกสารในการขอวีซ่าสวีเดน  
 
  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา  
  2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน  
  4. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา-นักเรียน  
  5. หลักฐานทางการเงิน  
  6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน  
  7. ใบจองโรงแรม  
  8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท  
  9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)  
  10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)
 

รับยื่นวีซ่า / วีซ่าสวีเดน / วีซ่าเบลเยี่ยม / วีซ่าแคนาดา / วีซ่าจีน / วีซ่าสหรัฐอเมริกา / วีซ่าออสเตรเลีย / วีซ่าออสเตรีย / วีซ่าบังคลาเทศ / วีซ่าเชก / วีซ่าเดนมาร์ก / วีซ่าอียิปต์ / วีซ่าอังกฤษ / วีซ่าฟินแลนด์ / วีซ่าฝรั่งเศส / วีซ่าเยอรมัน / วีซ่ากรีซ / วีซ่าฮังการี / วีซ่าอินเดีย / วีซ่าอินโดนีเซีย / วีซ่าอิหร่าน / วีซ่าอิสราเอล / วีซ่าอิตาลี / วีซ่าญี่ปุ่น / วีซ่าเคนยา / วีซ่าลาว / วีซ่าลัตเวีย / วีซ่าลักเซมเบิร์ก / วีซ่ามอลตา / วีซ่าพม่า / วีซ่าเนปาล / วีซ่าเนเธอร์แลนด์ / วีซ่านิวซีแลนด์ / วีซ่านอร์เวย์ / วีซ่าโปแลนด์ / วีซ่าโปรตุเกส / วีซ่าสวีเดน / วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ / วีซ่าไต้หวัน / วีซ่าตุรกี / วีซ่าเวียดนาม / วีซ่าอเมริกา / วีซ่าออสเตรเลีย / วีซ่าฝรั่งเศส / วีซ่าเบลเยี่ยม / วีซ่าแคนาดา / วีซ่าจีน / วีซ่าสหรัฐอเมริกา /สอบถามติดต่อเจ้าหน้าที่
HOTLINE
Visa : 089-499-6253, 086-378-9938
Head Office : 02-877-9690 -1

ใบอนุญาตททท. เลขที่ 11/08553 // ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 7100403001500
บริษัท ทาโก้ ทัวร์ จำกัด

11/17 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 33 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-877-9690 -1   Fax : 02-877-9692
E-mail : contact@takoworldtour.com


รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน บริการเดินเรื่องยื่นวีซ่าสวีเดน โดยมืออาชีพ รับทำวีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน สวีเดน ทำวีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่าสวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าเขมร รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน รับทำวีซ่า สวีเดน ทำวีซ่าสวีเดน ยื่นวีซ่าสวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ปรึกษาวีซ่าสวีเดน ข้อมูลวีซ่าสวีเดน เอกสารทำวีซ่าสวีเดน วีซ่าสวีเดน รับปรึกษาวีซ่าสวีเดน เอกสารสวีเดน วีซ่าธุรกิจ สวีเดน วีซ่าท่องเที่ยว สวีเดน เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน

รับยื่นวีซ่า / วีซ่าสวีเดน / วีซ่าเบลเยี่ยม / วีซ่าแคนาดา / วีซ่าจีน / วีซ่าสหรัฐอเมริกา / วีซ่าออสเตรเลีย / วีซ่าออสเตรีย / วีซ่าบังคลาเทศ / วีซ่าเชก / วีซ่าเดนมาร์ก / วีซ่าอียิปต์ / วีซ่าอังกฤษ / วีซ่าฟินแลนด์ / วีซ่าฝรั่งเศส / วีซ่าเยอรมัน / วีซ่ากรีซ / วีซ่าฮังการี / วีซ่าอินเดีย / วีซ่าอินโดนีเซีย / วีซ่าอิหร่าน / วีซ่าอิสราเอล / วีซ่าอิตาลี / วีซ่าญี่ปุ่น / วีซ่าเคนยา / วีซ่าลาว / วีซ่าลัตเวีย / วีซ่าลักเซมเบิร์ก / วีซ่ามอลตา / วีซ่าพม่า / วีซ่าเนปาล / วีซ่าเนเธอร์แลนด์ / วีซ่านิวซีแลนด์ / วีซ่านอร์เวย์ / วีซ่าโปแลนด์ / วีซ่าโปรตุเกส / วีซ่าสวีเดน / วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ / วีซ่าไต้หวัน / วีซ่าตุรกี / วีซ่าเวียดนาม / วีซ่าอเมริกา / วีซ่าออสเตรเลีย / วีซ่าฝรั่งเศส / วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าสวีเดน วีซ่า สวีเดน รับยื่นวีซ่าสวีเดน ข้อมูลการขอวีซ่า เอกสารการขอวีซ่าสวีเดน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว